می گذرم تنها از میان گلها

@KouroshTehrani

Based on : از میان گلها   made famous by : مرضیه

2018-08-12T17:19:05.0000000 Persian
0.0/50
می گذرم تنها از میان گلها
No story!
1 Share  Orijinal  Kaver Stüdyo 0  Rapor İndir
2502
Bu sayfada sözler, enstrümantal ve orijinal şarkılar sadece İNCELEME ve ÇALIŞMA için tanıtılmıştır. Onlar         kendi sahiplerinin mülkiyetindedir ve indirdikten sonra silmeniz gerekir.
میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

راز عشق مرا
گل در گوش صبا
گفت و غمم بفزود

آنگه در همه جا
راز درد من و
قصه عشق تو بود
قصه عشق تو بود

چاهی به حسن آسمانی از مهی برتر
شعله ی عشق من از گردون برآرد سر
در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

@KouroshTehrani

می گذرم تنها از میان گلها

Based on : از میان گلها   made famous by : مرضیه

2018-08-12T17:19:05.0000000
1 0 Paylaşmak Orijinal Kaver Stüdyo
25 0 0 0

@Mehrtash

می گذرم تنها از میان گلها

Based on : از میان گلها   made famous by : مرضیه

2018-08-07T15:59:13.0000000
1 0 Paylaşmak Orijinal Kaver Stüdyo
20 1 0 0

Yorum Yok

İlk yorumu siz yapın!

KSing
Yardım İlgili © 2017 - All Rights Reserved