دیوار - نسخه پیانو

فرامرز اصلانی و داریوش

2019-01-10T12:02:08.0000000 Persian
0.0/50
دیوار - نسخه پیانو
0 Share Original Studio 0  Report
400
"Lyrics and Original Song" introduced to you in this page is just for your "REVIEW and STUDY".
They are property of their respective owners.
یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره
اون ورش همیشه بن بست، این ورش هیچی نداره

یه طرف همه سیاه و یه طرف همه سفیدیم
این طرف ریشه نداریم، اون طرف ریشه بریدیم

اگه از دیوار خونه چشممون جدا نمی شد
یه درخت پیر انجیر همه چیز ما نمی شد

بس که زندگی نکردیم وحشت از مردن نداریم
ساعت رو جلو کشیدن وقت غم خوردن نداریم

برای اون یه وجب خاک همه دنیامون رو دادیم
ما برای بوی گندم خیلی چیزهامون رو دادیم

هیچ کی یادمون نداده خنده ی غم رو ببینیم
این فقط درد وطن نیست، ما تو غربتم همینیم

این ور و اون ور دیوار درد ما هنوز همونه
آی شقایق ما جماعت دردمون از خودمونه

تو همه خاطره هامون حق دشمن مرده باده
حتی راه دشمنی رو هیچ کی یادمون نداده

یه دیواره، یه دیواره که یه عمر آزگاره
اون ورش همیشه بن بست، این ورش هیچی نداره

از عذاب این قبیله همه مون از هم بریدیم
حس هم خونی نداریم چون قبیله مون رو دیدیم

ما که تو زمزمه هامون هی به داد هم رسیدیم
یکی یادمون بیاره کی به داد هم رسیدیم

تو هجوم این همه حرف هر جوابی یه سقوطه
تو بگو هرچی که می خواهی، من که سنگرم سکوته
Nohing Found!

No Comments Here

Be the first Hero! to comment on this Backing track

Today's Top Most Liked Covers
Nothing yet !
Today's Top Most Commented Covers
Nothing yet !
Today's Most Active KSingers
No one yet !
Today's Most Popular KSingers
No one yet !
Today's Most Commented KSingers
No one yet !
Today's Most Played KSingers
No one yet !
KSing
Help About Privacy Policy Terms & Conditions

KSing is not KARAOKE, KSing is far better than KARAOKE!