سقوط

@Zorba

Based on : سقوط - نسخه پیانو   By : داریوش

2018-11-12T07:52:41.0000000 Persian
0.0/50
سقوط
No story!
2 Share  Original Studio 0  Report
801
"Lyrics and Original Song" introduced to you in this page is just for your "REVIEW and STUDY".
They are property of their respective owners.
وقتی که گل در نمیاد سواری این ور نمیاد کوه و بیابون چی چیه؟ وقتی که بارون نمیاد ابر زمستون نمیاد این همه ناودون چی چیه؟ حالا تو دست بی صدا دشنه ما شعر وغزل قصه مرگ عاطفه خواب های خوب بغل بغل انگار با هم غریبه ایم خوبی ما دشمنیه کاش من و تو می فهمیدیم اومدنی رفتنیه اومدنی رفتنیه تقصیر این قصه ها بود تقصیر این دشمن ها بود اون ها اگه شب نبودند سپیده امروز با ما بود سپیده امروز با ما بود کسی حرف من رو انگار نمی فهمه مرده زنده، خواب و بیدار، نمی فهمه کسی تنهایی رو از من نمی دزده درد ما رو در و دیوار نمی فهمه واسه ی تنهایی خودم دلم می سوزه قلب امروزی من خالی تر از دیروزه سقوط من در خودمه سقوط ما مثل منه مرگ روزهای بچگی از روز به شب رسیدنه دشمنی ها مصیبته سقوط ما مصیبته مرگ صدا مصیبته مصیبته حقیقته حقیقته، حقیقته تقصیر این قصه ها بود تقصیر این دشمن ها بود اون ها اگه شب نبودند سپیده امروز با ما بود سپیده امروز با ما بود

@Zorba

سقوط

Based on : سقوط - نسخه پیانو   By : داریوش

2018-11-12T07:52:41.0000000
2 0 Share Sing Studio
8 0 0 0

No Comments Here

Be the first Hero! to comment on this Cover

Today's Top Most Liked Covers
Nothing yet !
Today's Top Most Commented Covers
Nothing yet !
Today's Most Played Backing Tracks
Nothing yet !
Today's Most Active KSingers
No one yet !
Today's Most Popular KSingers
No one yet !
Today's Most Commented KSingers
No one yet !
Today's Most Played KSingers
No one yet !
KSing
Help About Privacy Policy Terms & Conditions

KSing is not KARAOKE, KSing is far better than KARAOKE!