بی وفا

@Fisherman

Based on : بی وفا   By : فرامرز اصلانی

2018-07-06T15:29:41.0000000 Persian
5.0/53
بی وفا
اولین آهنگ خوانده شده توسط من
5 Share  Original Studio 0  Report
3641
"Lyrics and Original Song" introduced to you in this page is just for your "REVIEW and STUDY".
They are property of their respective owners.
می دونی دل اسیره، اسیره تا بمیره می دونی بدون تو دلم آروم نگیره می دونی دل تنگ تو، نموده آهنگ تو ولی بیهوده جوید، بسی بیهوده پوید به من بگو بی وفا حالا یار که هستی خزان عمرم رسید نوبهار که هستی می خوام برم دور دورها دلم طاقت نداره دست غم تو داره روزهام رو می شماره می دونی دل اسیره، اسیره تا بمیره می دونی بدون تو دلم آروم نگیره می دونی دل تنگ تو، نموده آهنگ تو ولی بیهوده جوید، بسی بیهوده پوید به من بگو بی وفا حالا یار که هستی خزان عمرم رسید نوبهار که هستی می خوام برم دور دورها دلم طاقت نداره دست غم تو داره روزهام رو می شماره می دونی دل اسیره، اسیره تا بمیره می دونی بدون تو دلم طاقت نگیره می دونی دل تنگ تو، نموده آهنگ تو ولی بیهوده جوید، بسی بیهوده پوید

@Fisherman

بی وفا

Based on : بی وفا   By : فرامرز اصلانی

2018-07-06T15:29:41.0000000
5 0 Share Sing Studio
36 4 5 0

No Comments Here

Be the first Hero! to comment on this Cover

Today's Top Most Liked Covers
Nothing yet !
Today's Top Most Commented Covers
Nothing yet !
Today's Most Played Backing Tracks
Nothing yet !
Today's Most Active KSingers
No one yet !
Today's Most Popular KSingers
No one yet !
Today's Most Commented KSingers
No one yet !
Today's Most Played KSingers
No one yet !
KSing
Help About Privacy Policy Terms & Conditions

KSing is not KARAOKE, KSing is far better than KARAOKE!