می گذرم تنها از میان گلها

@KouroshTehrani

Основанный на : از میان گلها   известная по : مرضیه

2018-08-12T17:19:05.0000000 Persian
0.0/50
می گذرم تنها از میان گلها
No story!
1 Share  Плюс  Кавер Студия 0  Сообщить Скачать
2502
Тексты песен, инструментальные и оригинальные песни, представленные вам на этой странице, предназначены только для вашего обзора и изучения. Они являются собственностью их соответствующих владельцев, и вы должны удалить их после загрузки.
میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

راز عشق مرا
گل در گوش صبا
گفت و غمم بفزود

آنگه در همه جا
راز درد من و
قصه عشق تو بود
قصه عشق تو بود

چاهی به حسن آسمانی از مهی برتر
شعله ی عشق من از گردون برآرد سر
در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

@KouroshTehrani

می گذرم تنها از میان گلها

Основанный на : از میان گلها   известная по : مرضیه

2018-08-12T17:19:05.0000000
1 0 Поделиться Плюс Кавер Студия
25 0 0 0

@Mehrtash

می گذرم تنها از میان گلها

Основанный на : از میان گلها   известная по : مرضیه

2018-08-07T15:59:13.0000000
1 0 Поделиться Плюс Кавер Студия
20 1 0 0

Нет доступных комментариев

Оставьте первый комментарий!

KSing
Подсказка О нас © 2017 - All Rights Reserved