می گذرم تنها از میان گلها

@KouroshTehrani

بر اساس : از میان گلها   مشهور شده توسط : مرضیه

2018-08-12T17:19:05.0000000 Persian
0.0/50
می گذرم تنها از میان گلها
No story!
1 Share  آهنگ با کلام  بازخوانی استودیو 0  گزارش دانلود
2502
حق مالکیت کلیه آهنگها و متون اشعار متعلق به صاحبان آثار بوده و آنها صرفا جهت آشنایی مخاطبین در سایت قرار داده               شده اند
میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

راز عشق مرا
گل در گوش صبا
گفت و غمم بفزود

آنگه در همه جا
راز درد من و
قصه عشق تو بود
قصه عشق تو بود

چاهی به حسن آسمانی از مهی برتر
شعله ی عشق من از گردون برآرد سر
در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

میگذرم تنها
از میان گلها
گه به گلستانها
گه به کوه و صحرا

تازه گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟

خار رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟
کان گل ناز تو کو؟

@KouroshTehrani

می گذرم تنها از میان گلها

بر اساس : از میان گلها   مشهور شده توسط : مرضیه

2018-08-12T17:19:05.0000000
1 0 اشتراک آهنگ با کلام بازخوانی استودیو
25 0 0 0

@Mehrtash

می گذرم تنها از میان گلها

بر اساس : از میان گلها   مشهور شده توسط : مرضیه

2018-08-07T15:59:13.0000000
1 0 اشتراک آهنگ با کلام بازخوانی استودیو
20 1 0 0

فعلا نظری وجود ندارد

اولین نظر دهنده باشید

KSing
راهنما درباره ما © 2017 - All Rights Reserved