زن دیوانه

چارتار

2020-11-10T12:39:31.0000000 Persian
0.0/50
زن دیوانه
0 Share Original Backing Track Studio 0  Playlist Download
200
Lyrics, Instrumental and Original Songs introduced to you in this page are just for your REVIEW and STUDY.           They are property of their respective owners and you should delete them after download.
با تو ام پنجره هان، رونق این خانه چه شد
آن زن دیوانه که رفت، آن مردک دیوانه چه شد
از مرد شب آواره بگو، بگو خورشید شب اش کجاست
از تسبیح عاشقانه ها بگو دانه به دانه چه شد

آه خواب آلودگی بی تو در چشم عاشق نیاید
تنها ماندم کسی جز تو شاید نشاید که آید
پیدا شو، شعله کن جان پروانه را
عمر دیوانه دیری نپاید

کجا می روی کمی بمان عشق
زمینم نزن از آسمان عشق
بیا به باران تکیه کن قدم قدم این پرسه را
بیا بگیر از چهره ام غم و شب و تب، هر سه را

مرا به طوفان داده ای خودت کجایی
مرا به طوفان داده ای خودت کجایی

آه خواب آلودگی بی تو در چشم عاشق نیاید
تنها ماندم کسی جز تو شاید نشاید که آید
پیدا شو، شعله کن جان پروانه را
عمر دیوانه دیری نپاید

آه خواب آلودگی
Nohing Found!

No Comments Available

Be the first to comment!

You might be interested in

KSing
Help About © 2017 - All Rights Reserved