آرتوش

آرتوش، خواننده ارمنی الاصلی است که از جمله پایه‌گذاران موسیقی مدرن ایران به شمار می‌رود.یکی از والدین او ارمنستانی بود و وی نهایتا به ارمنستان رفت وی به رغم خلق آثار گسترده و محکم، در تاریخ موسیقی ایران مهجور مانده و اطلاعات اندکی از او در دسترس است؛ آثار وی نیز غالباً با خوانندگان دیگر (از جمله ویگن) اشتباه گرفته می‌شود. شناخته شده ترین آهنگ وی با عنوان نفرین در سال ۱۹۶۴ به اجرا در آمد. بر روی این آهنگ بازسازی‌های متعددی توسط خوانندگانی از جمله هوشمند عقیلی‌مهر و مهرداد قدرتى و علی عابدی انجام گردیده است.

1 Backing Track 1 Cover
آرتوش Follow
"Lyrics and Original Song" introduced to you in this page is just for your "REVIEW and STUDY".
They are property of their respective owners.
نفرین

آرتوش

نفرین

2018-05-23T10:39:48.0000000 Persian
0 Share Original Studio
6 0 2 4 0

آرتوش، خواننده ارمنی الاصلی است که از جمله پایه‌گذاران موسیقی مدرن ایران به شمار می‌رود.یکی از والدین او ارمنستانی بود و وی نهایتا به ارمنستان رفت وی به رغم خلق آثار گسترده و محکم، در تاریخ موسیقی ایران مهجور مانده و اطلاعات اندکی از او در دسترس است؛ آثار وی نیز غالباً با خوانندگان دیگر (از جمله ویگن) اشتباه گرفته می‌شود. شناخته شده ترین آهنگ وی با عنوان نفرین در سال ۱۹۶۴ به اجرا در آمد. بر روی این آهنگ بازسازی‌های متعددی توسط خوانندگانی از جمله هوشمند عقیلی‌مهر و مهرداد قدرتى و علی عابدی انجام گردیده است.

Today's Top Most Liked Covers
Nothing yet !
Today's Top Most Commented Covers
Nothing yet !
Today's Most Played Backing Tracks
Nothing yet !
Today's Most Active KSingers
No one yet !
Today's Most Popular KSingers
No one yet !
Today's Most Commented KSingers
No one yet !
Today's Most Played KSingers
No one yet !
KSing
Help About Privacy Policy Terms & Conditions

KSing is not KARAOKE, KSing is far better than KARAOKE!